Om arbejdsadvokaten

ArbejdsretsAdvokaten er et advokatfirma drevet af advokat CLAUS KIRSTEJN JENSEN med speciale i arbejdsret, ansættelsesret, funktionærret, personalejura samt alle hertil beslægtede områder.

ArbejdsretsAdvokaten hviler på et princip om at gøre det svært tilgængelige juridiske stof forståeligt for sine klienter, således at de føler sig rustet til aktivt at tage del i de mange svære beslutninger, der kan være i en sag.

Baggrunden som gør netop ArbejdsretsAdvokaten i stand til dette, er Claus Kirstejn Jensens mere end 25 års erfaring udelukkende med arbejdsret. Det være sig som:

Afdelingschef og direktør i arbejdsgiverforeninger i 16 år, hvoraf følger ansvaret for/deltagelse i overenskomstforhandlinger, forhandlinger i konkrete sager samt et betydeligt antal sager ved Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævn mv.
Dommer ved faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet, Tvistighedsnævnet

Underviser for faglige organisationer på både arbejdsgiver- og lønmodtagerside samt på div. Uddannelsesinstitutioner i fagene arbejdsret, ansættelsesret, funktionærret, personalejura mm.

Selvstændig advokat siden 2001 – nu med navnet

Claus Kirstejn Jensen har altså på den ene side omfangsrig erfaring med organisationsverdenen, som er kernen af den Danske arbejdsmarkedsmodel med forhandling af overenskomster, og på den anden side som advokat, hvor sagerne primært afgøres ved de alm. domstole. En basis, der giver ham en enestående fordel i sit daglige arbejdsretlige virke.

ArbejdsretsAdvokaten repræsenterer og underviser både på arbejdsgiver- og lønmodtagerside. For ArbejdsretsAdvokaten er det vigtigt ikke at ”vælge side”, idet enhver sag bør ses i rette juridiske perspektiv fra begge sider – og i øvrigt er det helt afgørende for at kunne vurderer en sag, at man kan sætte sig i modpartens sted. Dette kan advokater bedst ved løbende at have klienter på begge sider.