En dag i retten – vi følger en virkelig sag

De færreste har nogensinde overværet en retssag. MEN et vigtigt element til at forstå arbejdsret er at overvære en arbejdsretlig sag, så man får et direkte indblik i de mange elementer i en retssags forløb.

Vi gennemgår en virkelig retssag fra start til slut, og vil undervejs besvare blandt andet disse spørgsmål:

  • Hvorfor opstod konflikten – kunne den være undgået?
  • Burde sagen være forligt?
  • Hvordan forbereder og vinder man bedst en retssag?
  • Hvorfor fik sagen det udfald?
  • Er der forskel på dommere?
  • Hvilken betydning har advokaten?

Sagens dokumenter, bilag mm. mailes til kursisterne i forvejen. Kursisterne sætter sig ind i sagen, inden vi nogle dage forud for domsforhandlingen i retten gennemgår sagens dokumenter. Vi drøfter sagens arbejdsretlige indhold og de mulige udfald. Vi overvejer hvad der vil ske i retten og hvad der er parternes styrker og svagheder mv.

Sammen overværer vi retssagen. Om muligt får vi en efterfølgende dialog med dommeren og/eller sagens parter.

Når sagen er afgjort og dom afsagt mødes vi igen og gennemgår afgørelsen. Vi sammenholder med forløbet i retten, og drøfter hvad der var afgørende for sagens udfald. Hvor kunne parterne have gjort det anderledes og om dommen var rigtig?

Kurset består af 3 individuelle dage, der først endeligt fastlægges, når en relevant sag er valgt. Der vælges 3 dage, der ligger uden for skoleferier.

Ring og forklar hvilken type sag I er interesseret i, så finder vi en egnet.