PRINCIPIEL DOM OM USAGLIG OPSIGELSE

Det er en betingelse for at kunne få godtgørelse for usaglig opsigelse, at der er en regel at hægte kravet op på. Dette vil normalt sige, at enten skal lønmodtageren være omfattet af funktionærloven eller virksomheden skal have indgået overenskomst.

Vestre Landsret har i principiel dom givet lønmodtager godtgørelse for usaglig opsigelse – alene baseret på en henvisning i medarbejderens ansættelsesbevis til, at ”Virksomheden er ikke omfattet af overenskomst, men følger overenskomsten med Dansk Metal”.

Om selve sagligheden af opsigelsen understregede landsretten nok en gang vigtigheden af en skriftlig advarsel som grundlag for en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold, hvilket er i overensstemmelse med praksis. Medarbejderen var i øvrigt kort tid før opsigelsen blevet kåret til ”Årets medarbejder” ved virksomhedens julefrokost – hvilket i sagens natur svækkede virksomhedens argumenter for saglig opsigelse.

Medarbejderen og dennes faglige organisation var i sagen repræsenteret af ArbejdsretsAdvokaten.