Arbejdsret 3 – Praktisk Arbejdsret

Kurset Arbejdsret 3 – Praktisk arbejdsret er et kursus, der forudsætter, at man har fulgt kurserne Arbejdsret 1 – Individuel Arbejdsret samt Arbejdsret 2 – Kollektiv Arbejdsret.

Med udgangspunkt i den teoretiske arbejdsretlige viden samt en række konkrete sager gennemfører vi praktisk træning i at løse de mange komplicerede arbejdsretlige problemstillinger. Vi beskæftiger os med sager indenfor blandt andet opsigelse, bortvisning, graviditet, mangelfulde ansættelsesbeviser, godtgørelser osv. osv. Sagerne vil blive belyst med en mængde praktiske vinkler fra ArbejdsretsAdvokatens 25 årige arbejde med arbejdsretlige sager.

Du trænes i at koordinere fakta med de arbejdsretlige regler samt at styrke din forhandlingsposition gennem sikring af dokumentation og overvejelser om procesrisiko. Dette er et vanskeligt samspil, som kun kan læres gennem træning, træning, træning og atter træning – og som uanset niveau altid kan forbedres.ved forlig i forhold til at videreføre sagen til retten.

Kurset sætter blandt andet fokus på følgende:

  • hvordan tackler man arbejdsretlige sager i ”det virkelige liv”
  • hvordan finder man de relevante oplysninger
  • hvordan beviser man sine udsagn
  • hvordan forbereder man og gennemfører en forhandling med modparten – herunder overvejer sine styrker og svagheder samt fordele og ulemper

Kurset kan forløbe over 2 dage i tidsrummet kl. 9 – 16.30. Alternativt kan det arrangeres med overnatning, og en tidligere afslutning på dag 2.

Ring og hør nærmere.