Arbejdsret 2 – Kollektiv Arbejdsret

Kurset Arbejdsret 2 – Kollektiv Arbejdsret er en fortsættelse af Arbejdsret 1 – Individuel Arbejdsret.
På kurset fokuseres der nu på den kollektive arbejdsret, som udgør regelsættet inden for organisations verdenen, hvilket vil sige mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Arbejdsret i Danmark er baseret på den såkaldte ”Danske model”. Dette betyder, at reglerne primært findes i kollektive overenskomster indgået mellem arbejdsmarkedets parter.

Mængden af overenskomster er enorm, og det er særdeles vanskeligt at få overblik over strukturen på dette område. På kurset får du et grundlæggende kendskab til reglerne samt ikke mindst, hvorledes man i konkrete tilfælde finder rundt i de mange paragraffer om eksempelvis ferie, graviditet, opsigelse, bortvisning, godtgørelser osv., osv.

På kurset arbejdes med en kombination af teoretisk indlæring samt mængder af sager og eksempler fra ArbejdsretsAdvokatens ”erfaringskasse”.

Kurset kan forløbe over 2 dage i tidsrummet kl. 9 – 16.30. Alternativt kan det arrangeres med overnatning, og en tidligere afslutning på dag 2.

Ring og hør nærmere.

Kurset indeholder:
 

  • Det arbejdsretlige system – regler og lovgivning
  • Kollektive overenskomster – hovedaftaler, fagoverenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer mv.
  • Arbejdsretlig konfliktløsning – fællesmøder, mæglingsmøder mv.
  • Arbejdsretlige domstole – Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet
  • Overenskomstforhandlinger – konflikt, Forligsmanden
  • Medarbejderrepræsentanter – tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsudvalg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
  • Kontrolforanstaltninger – overvågning mv.