Arbejdsret 1 – Individuel Arbejdsret

Kurset Arbejdsret 1 – Individuel Arbejdsret er en grundlæggende gennemgang af de centrale regler, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Mængden af regler i love og overenskomster er enorm og stadigt stigende – og det er derfor afgørende at kunne finde de relevante regler til den konkrete situation.

Kurset giver dig et grundlæggende fundament for at arbejde med personalejuridiske problemstillinger.
Gennemgang af reglerne suppleres af sager, domme, diskussioner samt opgaver.
Kurset kan forløbe over 4 dage i tidsrummet kl. 9 – 16.30. Alternativt kan det arrangeres som 3-dages internatkursus.
Ring og hør nærmere.

Arbejdsret 1 indeholder bl.a.:

 • Regelstruktur – lov, overenskomst, individuel aftale mv.
 • Arbejdsmarkedets organisationer – og deres rolle
 • Ledelsesretten – og begrænsninger heri
 • Ansættelse – ansættelsesbevislovens krav samt godtgørelse, prøvetid, helbredsoplysninger mv.
 • Arbejdstid – omfang, placering, overarbejde
 • Løn
 • Sygdom – anmeldelse, lægeerklæringer
 • Barsel og barselsorlov
 • Ferie, feriefridage samt anden frihed
 • Diskrimination – flere love forbyder diskrimination (under graviditet, under barsel, anden etnisk herkomst, alder, handicap mv.) og godtgørelser er betydelige
 • Opsigelse, opsigelse med bortvisning – varsler, begrundelse, fremgangsmåde, advarsler, godtgørelse, erstatning mv.