Claus Kirstejn Jensen

Jeg er født på Frederiksberg 1957, og uddannet på Københavns Universitet 1984. Min arbejdsrelaterede erfaring fremgår af siden om ArbejdsretsAdvokaten.

Nedenfor et udpluk af nogle væsentlige sager:

  • ”PROSA-sagen” om rækkevidden af overenskomstforpligtelser ved virksomhedsoverdragelse, hvor jeg som arbejdsgiverforening i Arbejdsretten fik medhold i, at erhverver af en virksomhed ikke qua loven bliver part i overdragers overenskomst. Den mest principielle og omtalte sag om virksomhedsoverdragelse i lovens mere end 30-årige historie. Sagen har efterfølgende medvirket til en ændring/præcisering af loven.
  • Erstatning i akkord. Her fik jeg ved faglig voldgift for arbejdsgiverforening medhold i principiel sag om en akkords omfang samt adgang til at modregne i erstatning ved ophævelse af akkord, jf. Hovedaftalens § 4, stk. 2
  • Hjemmel til godtgørelse ved opsigelse, hvor jeg for fagforbund fik medhold ved landsretten i principiel sag om anvendelse af hovedaftales § 4, stk. 3 om godtgørelse for usaglig opsigelse i virksomhed uden overenskomst, men hvor ansættelsesbeviset henviste til Industrioverenskomsten

 

Jeg er født på Frederiksberg 1957, og uddannet på Københavns Universitet 1984. Min arbejdsrelaterede erfaring fremgår af siden om ArbejdsretsAdvokaten.

Nedenfor et udpluk af nogle væsentlige sager:

  • Misbrug af betroede midler. En sag, hvor jeg for en arbejdsgiverforening fik medhold i sag om uregelmæssigheder ved kasse-/Dankorttransaktioner, hvor bevis førtes for berettiget bortvisning
  • Udeblivelse. Her fik jeg for fagforbund medhold i, at der ikke var ført det nødvendige bevis for en medarbejders uberettigede fravær og dermed, at bortvisning var uberettiget
  • Udeblivelse. En anden sag, hvor jeg for virksomhed fik medhold i, at medarbejder trods lægeerklæring var ulovligt udeblevet, og dermed, at bortvisning var berettiget  –  samt at arbejdsgiver havde krav på erstatning