ArbejdsretsAdvokaten

ArbejdsretsAdvokaten er et advokatfirma drevet af Advokat Claus Kirstejn Jensen med
speciale i arbejdsret, ansættelsesret, funktionærret, personalejura samt alle hertil
beslægtede områder.

ArbejdsretsAdvokaten hviler på et princip om at gøre det svært tilgængelige juridiske
stof forståeligt for sine klienter, således at de føler sig rustet til aktivt at tage del i de
mange svære beslutninger, der kan være i en sag.